Kritisch Denken(lezing)

Omgaan met de informatieTsunami (lezing)

voor scholeN (korting)                                                          Anderen                        

Lezing op basis van het boek 'N(i)et echt!'

voor scholen (prijs 135 euro, 2 uur + verplaatsingsonkosten)

communicatie met ouders WORKSHOP

communicatie met ouders

na afspraak betaalt u het bedrag van 400 euro, nadien worden de verplaatsingsonkosten (tegen gangbaar tarief) gefactureerd.

Coaching en ondersteuning WORKSHOP

in dezec cursus van 2 dagdelen (6 uur) leert u coachen en ondersteunen met een Socratische inslag.

leren argumenteren WORKSHOP

argumenteren

€ 500,00

argumenteren

€ 500,00

leren omgaan met misleidende informatie WORKSHOP

 

 

WORKSHOP Op basis van het boek N(i)et echt! leren we in deze cursus om te gaan met misleidende informatie.

 

filosoferen en socratische gesprekken workshop

evalueren en beoordelen van personeelsleden