Jan De Maeyer (Oostende, 7 juni 1951) is licentiaat L.O. en doctor in de wijsbegeerte.

Hij is ere-algemeen directeur van de scholengroep Gent GO!

Thans is hij gastprofessor aan de Universiteit Gent waar hij het vak Socratische gespreksmethoden doceert.

Hij is auteur van een aantal boeken over argumentatie, debatteren en misleidende informatie.